ANNA GODZWON

320 obwodów głosowania za granicą 

Polacy poza granicami kraju będą mogli w wyborach parlamentarnych głosować w 320 obwodowych komisjach wyborczych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało rozporządzenie o utworzeniu obwodów głosowania za granicą. To o ponad jedną trzecią komisji więcej niż w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy to było 201 takich zagranicznych komisji.

 

Obwodowe komisje wyborcze będą w każdej polskiej ambasadzie czy konsulacie, ale także w miejscach, w których są duże skupiska Polonii. Najwięcej komisji - 53 - zostało utworzonych w Wielkiej Brytanii, 47 w Stanach Zjednoczonych a 22 w Niemczech. Po kilka czy kilkanaście komisji będzie w takich krajach jak Norwegia, Francja czy Belgia. Pełną listę obwodowych komisji wyborczych znajdą Państwo tutaj.

 

Aby zagłosować za granicą, trzeba zarejestrować się we właściwym konsulacie. Najprościej zrobić to przez system elektroniczny uruchomiony przez MSZ https://ewybory.msz.gov.pl. Można to także zrobić osobiście, telefonicznie, mailem, listem czy faxem. W zgłoszeniu takim należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, numer oraz miejsce i datę wydania polskiego paszportu lub dowodu osobistego tam, gdzie do przekroczenia granicy wystarczy dowód, adres pobytu za granicą oraz miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce, jeśli dana osoba jest za granicą czasowo. Termin rejestracji upływa w czwartek przed wyborami, 10 października o godzinie 17.00.

 

Więcej o głosowaniu za granicą powiem Państwu w odcinku wyborczego vloga – do zobaczenia w przyszłym tygodniu.

 

 

17 września 2019