ANNA GODZWON

Co robi mąż zaufania/obserwator społeczny

Jeśli chcieliby się Państwo zaangażować w wybory parlamentarne, mogą się Państwo zgłosić do obserwowania procesu wyborczego - jako mąż zaufania albo obserwator społeczny.

 

Mężów zaufania zgłaszają do komisji wyborczych komitety wyborcze, a obserwatorów społecznych – zarejestrowane w naszym kraju organizacje społeczne lub fundacje, które mają w statucie takie cele jak troska o demokrację, społeczeństwo obywatelskie czy prawa obywatelskie. 

 

Osoby, które chcą przyglądać się głosowaniu muszą mieć czynne prawo wyborcze – czyli prawo do głosowania. Oznacza to, że mężowie zaufania czy obserwatorzy społeczni muszą mieć polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu głosowania skończyć 18 lat, nie mogą być ubezwłasnowolnieni ani pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, ani praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Co mogą mężowie zaufania albo obserwatorzy społeczni? Ich uprawnienia są niemal tożsame, obserwatorom społecznym nie wolno tylko wnosić uwag do protokołu ani towarzyszyć przewodniczącemu komisji w przewożeniu protokołu z głosowania do komisji wyższego szczebla. Jedni i drudzy mają natomiast prawo do tego, by przyglądać się temu, jak w dniu głosowania przebiegają wszystkie prace w komisjach wyborczych – od obwodowej komisji wyborczej po Państwową Komisję Wyborczą. Mogą m.in. obserwować przygotowania do otwarcia lokalu wyborczego, w trakcie głosowania mogą swoje uwagi przekazywać przewodniczącemu komisji, a po głosowaniu mogą obserwować liczenie głosów, sporządzanie protokołu z głosowania czy wprowadzanie danych do systemu informatycznego. 

 

 

Więcej w kolejnym odcinku wyborczego vloga.

 

 

03 października 2019