ANNA GODZWON

Dwa tygodnie na składanie protestów wyborczych

Po tym, jak komisarz wyborczy ogłosi wyniki wyborów na obszarze województwa, wyborcy mają dwa tygodnie na składanie protestów wyborczych. Każdy, kto był ujęty w spisie wyborców na terenie danego okręgu wyborczego, ma prawo do złożenia takiego protestu.

 

W jakich sytuacjach można złożyć protest?  Kiedy na przykład wiemy i potrafimy udowodnić przestępstwo przeciwko wyborom – że ktoś fałszował głosy, handlował głosami, namawiał do głosowania na konkretnego kandydata oferując za to pieniądze czy alkohol albo fałszował wyniki głosowania czy dokumenty z wyborów. Takie przestępstwa przeciwko wyborom określone są w Kodeksie karnym w rozdziale XXXI. Warto się z tymi przepisami zapoznać, jeśli zastanawiamy się, by złożyć protest. Należy też pamiętać, że to na osobie składającej protest spoczywa ciężar udowodnienia, ze doszło do przestępstwa.

 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym mamy także prawo złożenia protestu wyborczego w sytuacji, w której organ wyborczy naruszył przepisy kodeksu dotyczące głosowania czy ustalenia wyników głosowania. Może tu chodzić na przykład o sytuację, kiedywyborcy głosowali na niewłaściwych kartach do głosowania.

 

Protest wyborczy wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego.

 

Więcej w kolejnym odcinku vloga:

 

 

 

22 października 2018