ANNA GODZWON

Głos ważny, głos nieważny 

Namawiam Państwa by w głosowaniu w wyborach parlamentarnych kierować się prostą zasadą: jedna karta do głosowania, jeden kandydat, jeden znak X. Wybieramy jedną osobę, kandydującą do Sejmu i jedną do Senatu, w kratce z lewej strony przy nazwisku kandydata stawiamy znak X - i gotowe.

 

Pamiętajmy, że znak X to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki.

 

Jeśli się pomylimy, nie dostaniemy drugiej karty do głosowania. Warto więc głosować świadomie, wcześniej zapoznać się z kandydatami w naszym okręgu, znaleźć ich miejsca na kartach do głosowania, wiedzieć, gdzie chcemy postawić nasze dwa bezcenne znaki X.

 

Ponieważ pytają mnie Państwo o głosy nieważne i głosy ważne, zatem wyjaśniam:

 

- jeśli nie postawicie Państwo żadnego znaku X, głos będzie nieważny;

- jeśli w wyborach do Senatu postawicie Państwo dwa znaki X przy dwóch kandydatach, głos będzie nieważny. Podobnie, jeśli postawicie znak X przy nazwisku kandydata, który został skreślony – głos oddany na niego będzie nieważny;

- jeśli w wyborach do Sejmu postawicie Państwo znak X przy nazwisku kandydata, który został z listy do Sejmu skreślony (bo np. umarł), głos będzie ważny i będzie zaliczony jako głos na tę listę;

- jeśli oddacie Państwo głos na kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona, będzie to głos nieważny;

- jeśli oddacie Państwo głos na kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona, ale zorientujecie się i oddacie głos na kandydata z innej listy, głos będzie ważny.

 

Wyjątków jest tyle, że lepiej zapamiętać złotą zasadę Godzwona: jedna karta do głosowania, jeden kandydat, jeden znak X.

 

O innych możliwościach głosów ważnych i nieważnych w wyborach do Sejmu oraz o tym, czy można uratować błędnie oddany głos w specjalnym odcinku wyborczego vloga.

10 października 2019