ANNA GODZWON

Głosowanie korespondencyjne 

Dziś o głosowaniu korespondencyjnym – czyli o tej formie udziału w wyborach do parlamentu europejskiego, która zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli zdarzyło się Państwu w poprzednich wyborach do PE czy do Sejmu albo w wyborach prezydenckich głosować korespondencyjnie, albo na przykład głosowali Państwo korespondecyjnie za granicą, to już mogą Państwo o tym zapomnieć. Ustawodawca teraz ograniczył tę formę głosowania tylko do osób niepełnosprawnych a i to tak po ciężkich bojach w Sejmie i Senacie, bo przedstawiciele większości parlamentarnej twierdzili np. że taka osoba może chcieć z chęci zysku sprzedać swój głos. Osoby niepełnosprawne obroniły to swoje prawo i w ten sposób mogą nadal głosować. Ale tylko one.

 

Kodeks wyborczy dokładnie określa, kto może skorzystać z tej formy głosowania:  osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także ci, którzy mają orzeczenie organu rentowego o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto osoby z I lub II grupą inwalidzką a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Jeżeli osoba niepełnosprawna chce skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego musi najpóźniej do 13 maja zgłosić ten fakt do właściwego terytorialnie dla swojego miejsca wpisania do rejestru wyborców komisarza wyborczego. O tym, jak to zrobić i jak poprawnie zagłosować korespondencyjnie - w najnowszym odcinku vloga.

 

 

30 kwietnia 2019