ANNA GODZWON

Głosowanie korespondencyjne

Dziś o głosowaniu korespondencyjnym – czyli o tej formie udziału w wyborach parlamentarnych która zarezerwowana jest tylko dla osób z niepełnosprawnością. Mogą z niej skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a także ci, którzy mają orzeczenie organu rentowego o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, osoby z I lub II grupą inwalidzką a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

 

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością chce zagłosować korespondencyjnie, musi najpóźniej do 30 września zgłosić ten fakt do komisarza wyborczego.  Takiego zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo lub faxem, ważne by zrobić to do poniedziałku 30 września.

 

W zgłoszeniu należy podać swoje dane, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy oraz dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeśli korespondencyjnie chce głosować osoba niewidoma, może poprosić o przysłanie w pakiecie do głosowania korespondencyjnego także nakładek na karty do glosowania w alfabecie Braille’a, która ułatwi nawigowanie po kartach do głosowania.

 

Pakiet do głosowania korespondencyjnego powinien dotrzeć do wyborcy nie później niż na tydzień przed wyborami, a o szczegółach w najnowszym odcinku vloga

 

 

 

 

19 września 2019