ANNA GODZWON

Głosowanie przez pełnomocnika

Do 12 października osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wyborcy, którzy skończyli 75 lat mogą złożyć w swoim urzędzie gminy wniosek o głosowanie przez pełnomocnika Wyborca może wybrać sobie osobę, której zaufa, a ona zagłosuje zgodnie z jego wolą.

 

Pełnomocnikiem może być członek rodziny albo zupełnie obca osoba - na przykład sąsiad czy opiekunka społeczna. Musi to być jednak ktoś, kto jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem nie może być kandydat w wyborach, mąż zaufania, obserwator społeczny ani członek obwodowej komisji wyborczej w obwodzie, na terenie którego mieszka wyborca, udzielający pełnomocnictwa.

 

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowaniu należy wysłać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jego wzór można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem wraz z jej danymi osobowymi również na specjalnym formularzu, dostępnych na stronie PKW.

 

Jeśli coś w złożonych przez dokumentach będzie nie tak, zostaniemy w ciągu trzech dni o tym poinformowani i będziemy mieli trzy dni na poprawienie błędów. Jeśli wszystko będzie w porządku, pozostaje czekać na wójta burmistrza czy prezydenta lub upoważnionego urzędnika, który przyjdzie do domu w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa – chyba że chcemy, by ta czynność dokonała się w innym miejscu na terenie gminy i o tym poinformowaliśmy. 

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się w trzech egzemplarzach – jeden dla osoby, która udziela pełnomocnictwa, jeden dla tego, kto pełnomocnictwo przyjmuje i jeden dla gminy.

 

Pełnomocnik w dniu głosowania idzie do lokalu wyborczego, pokazuje komisji akt pełnomocnictwa i swój dokument tożsamości i głosuje zgodnie z wolą pełnomocnika.

 

Więcej w kolejnym odcinku vloga.

 

 

27 września 2018