ANNA GODZWON

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli 26 maja, kończą 75 lat oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Głosować przez pełnomocnika mogą także osoby,  które mają orzeczenie organu rentowego o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, osoby z I lub II grupą inwalidzką a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania przez pełnomocnika trzeba zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tam, gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborców. Mamy na to czas do 17 maja.

 

Pełnomocnikiem może być każda osoba, która ma czynne prawo wyborcze - czyli każdy, kto sam może głosować. Trzeba jednak pamiętać, by nasz kandydat na pełnomocnika był ujęty w rejestrze wyborców w tej samej gminie lub mieście. Pełnomocnikiem nie może być kandydat w wyborach do PE, członek naszej obwodowej komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny w tych wyborach.

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika należy złożyć na druku, który określony został przez ministra spraw wewnętrznych i administracji do pobrania tu. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem - do pobrania tutaj.

 

Więcej w najnowszym odcinku vloga.

 

 

07 maja 2019