ANNA GODZWON

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby z niepełnosprawnością i seniorzy po 75 roku życia mogą w wyborach parlamentarnych głosować przez pełnomocnika. To oznacza, że mogą sobie wybrać i urzędowo umocować taką osobę która w dniu wyborów do Sejmu i Senatu  pójdzie do właściwego lokalu wyborczego i w imieniu swojego mocodawcy odda głos. Jak to zrobić? O tym w dzisiejszym odcinku vloga?

 

Na początek więcej szczegółów o tym, dla kogo jest głosowanie przez pełnomocnika. Moga z niego skorzystać  osoby,   które najpóźniej  13 pażdziernika kończą 75 lat oraz wyborcy, posiadający  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Głosować przez pełnomocnika mogą też osoby, które mają orzeczenie organu rentowego o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, wyborcy z I lub II grupą inwalidzką a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Jeżeli chcemy powierzyć nasz głos w czyjeś ręce, powinniśmy zamiar głosowania przez pełnomocnika zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - tam, gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborców. Mamy na to czas do 4 października. Zgłoszenia należy dokonać na druku, którego wzór znaleźć można tutaj. Pod powyższym linkiem znajduje się także inny druk, który powinien wypełnić nasz pełnomocnik. 

 

Wszystkie szczegóły w najnowszym odcinku vloga. Zapraszam!

 

22 września 2019