ANNA GODZWON

Głosowanie za granicą 

Polacy mieszkający poza granicami kraju i ci, którzy 26 maja będą przebywać za granicą, mogą głosować w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystarczy mieć polski paszport lub dowód osobisty, najpóźniej w dniu głosowania mieć ukończone 18 lat, oraz spełniać pozostałe warunki tak zwanego czynnego prawa wyborczego. Oznacza to, że  głosować mogą osoby, które nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Polacy, którzy stale mieszkają za granicą oraz ci , którzy stale mieszkają w Polsce, a za granicą są czasowo, powinni zamiar udziału w głosowaniu zgłosić właściwemu konsulowi najpóźniej na 3 dni przed wyborami - czyli do czwartku, 23 maja.

 

Natomiast Polacy, którzy stale mieszkają w kraju, a w dniu głosowania będą za granicą na przykład na wakacjach, mogą ze swojego urzędu gminy lub miasta wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania i głosować na tej podstawie w dowolnej polskiej obwodowej komisji na całym świecie.

 

Polacy za granicą po raz pierwszy od lat nie będą mogli głosować korespondencyjnie. To oznacza, że do lokalu wyborczego trzeba będzie sie pofatygować. Ustawodawca zlikwidował bowiem Polonii  możliwość głosowania korespondencyjnego.

 

Więcej o głosowaniu za granicą w najnowszym odcinku vloga.

 

 

 

 

23 kwietnia 2019