ANNA GODZWON

Głosowanie za granicą 

Tylko do czwartku, 10 października, do godziny 17.00 (czasu lokalnego)  Polacy mieszkający za granicą mogą zarejestrować się, by zagłosować w polskich wyborach parlamentarnych.

 

Najprościej zrobić to przez system elektroniczny uruchomiony przez MSZ https://ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie, mailem, listem czy faxem.

 

W zgłoszeniu takim należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, numer oraz miejsce i datę wydania polskiego paszportu lub dowodu osobistego tam, gdzie do przekroczenia granicy wystarczy dowód, adres pobytu za granicą oraz miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce, jeśli dana osoba jest za granicą czasowo.

 

Listę obwodów głosowania za granicą znajdą Państwo tutaj.

 

 

 

05 października 2019