ANNA GODZWON

Jak stawiać krzyżyk i dlaczego w kratce?

O tym, jakie zmiany wprowadził ustawodawca w zasadach głosowania mówiłam w programie #WIEM Onet Rano.

 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego od najbliższych wyborów znak "x", stawiany przez nas w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, to już nie dwie, ale co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki.

 

To oznacza, że za znak "x" mogą zostać uznane gwiazdka czy hasztag - ja jednak nie zachęcam do takich znaków, a do pozostania przy tradycyjnym "iksie", krzyżyku, czy plusie.

 

Od tych wyborów zmieniają się także zasady uznawania głosu za ważny. To, co dotychczas było zabronione, staje się dozwolone. Można zatem mazać po kratkach, zamalowywać już postawiony znak "x" i stawiać go w innym miejscu.

 

O tym wszystkim mówiłam - a także rysowałam - w samochodzie Onetu w rozmowie z Iwoną Kutyną.

 

 

04 października 2018