ANNA GODZWON

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni są po to, by czuwać nad prawidłowością przebiegu procesu wyborczego. Kodeks wyborczy poświęca im osobny rozdział - a obserwatorzy społeczni to nowa funkcja w polskim prawie wyborczym, która zadebiutuje w wyborach samorządowych.

 

Mężów zaufania wystawiają do komisji wyborczych komitety wyborcze. Obserwatorów społecznych - zarejestrowane w Polsce stowarzyszenie i fundacje,  których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

Mężem zaufania lub obserwatorem społecznym może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony ani pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu ani praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Mężem ani obserwatorem nie może być kandydat w wyborach, członek komisji wyborczej, komisarz wyborczy ani urzędnik wyborczy, a także pełnomocnik finansowy lub wyborczy komitetu wyborczego.

 

O prawach mężów zaufania i obserwatorów społecznych w najnowszym odcinku vloga.

 

 

 

 

 

13 października 2018