ANNA GODZWON

Szkolenia z prawa wyborczego dla

mężów zaufania i obserwatorów społecznych

„Nie udaj i sprawdzaj!” – ta dewiza powinna przyświecać wszystkim mężom zaufania i obserwatorom społecznym. To dla osób, które będą zgłoszone przez komitety wyborcze lub fundacje czy stowarzyszenia przeznaczone jest niniejsze szkolenie.

 

Kandydaci do tych funkcji dowiedzą się, gdzie szukać informacji, jak je wykorzystywać i jak przygotować się do wypełnienia swojej roli – o czym pamiętać, co zabrać ze sobą, jak przetrwać dzień w komisji wyborczej. Zostaną wyposażeni w dokładną „checklistę”, która pomoże im monitorować poszczególne etapy procesu wyborczego.


Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawy Kodeksu wyborczego i najważniejsze przepisy, dotyczące wyborów samorządowych. Dowiedzą się, jakie mają prawa i obowiązki. Poznają zasady swojego funkcjonowania w komisjach wyborczych – od obwodowych przez terytorialne po Państwową Komisję Wyborczą. Nauczą się, jak reagować na ewentualne nieprawidłowości.

 

Celem szkoleń jest także przekazanie umiejętności współpracy z mediami i wykorzystywanie mediów społecznościowych jako środka do nagłaśniania ewentualnych nieprawidłowości w procesie wyborczym.

 

Szkolenie teoretyczne obejmuje cztery bloki tematyczne - każdy po 45 minut z przerwami. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały.

 

Szkolenia dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Adresatami szkoleń są osoby, które zostaną zgłoszone przez pełnomocnika komitetu wyborczego jako kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania i do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

 

Podczas szkolenia kandydaci na członków komisji poznają podstawy Kodeksu wyborczego - w szczególności te, dotyczące wyborów samorządowych. Dowiedzą się, jak są konstruowane obwodowe komisje wyborcze oraz jakie prawa i obowiązki mają ich członkowie.  Poznają zasady swojego funkcjonowania w komisjach wyborczych.

 

Na szkoleniu przeanalizujemy krok po kroku wszystkie procedury, w których biorą udział członkowie obwodowych komisji wyborczych. Zapoznamy się z dokumentami, z którymi będą mieli do czynienia członkowie komisji. Uczestnicy dowiedzą się, jak współpracować z dziennikarzami, jak poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i jak przetrwać długie godziny pracy

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę, która pozwoli im lepiej zrozumieć treści, które zgodnie z Kodeksem wyborczym będą członkom komisji przekazywać urzędnicy wyborczy.

 

Szkolenie teoretyczne obejmuje cztery bloki tematyczne  - każdy po 45 minut z przerwami. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały.