ANNA GODZWON

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

 

W Polsce żyje kilka milionów osób niepełnosprawnych. Dla nich właśnie, kodeks wyborczy przewiduje szereg udogodnień tak, by osoby te mogły w pełni korzystać ze swego obywatelskiego prawa do udziału w głosowaniu.

 

Do 6 października – to jest sobota, więc de facto do poniedziałku, 8 października – wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłoszenie do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego zamiaru głosowania korespondencyjnego. Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności po złożeniu takiego wniosku otrzymają pocztą do domu pakiet wyborczy, w którym znajdą się karty do głosowania w wyborach samorządowych. Po zagłosowaniu należy oddać pakiet pracownika poczty, który po niego do domu przyjdzie. Pakiet trafi w dniu głosowania do odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania.

 

Innym sposobem na głosowanie dla osób z niepełnosprawnością jest ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy pójdzie do lokalu wyborczego i odda głos zgodnie z życzeniem wyborcy. To jest rozwiązanie dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale także dla osób starszych, które ukończyły 75 lat. Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i zgodnie z kalendarzem wyborczym jest na to czas do 12 października.

 

Osoba niepełnosprawna ma także prawo dopisania się do spisu wyborców w takim obwodzie głosowania na terenie swojej gminy, który jest przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych – czyli na przykład nie ma żadnych barier architektonicznych. Należy to zrobić do 16 października.

 

Wyborca niepełnosprawny może także jeszcze przed dniem głosowania poprosić o informacje o wyborach – o tym, gdzie, kiedy i w jakich godzinach jest głosowanie, kto kandyduje, jakie są możliwości głosowania dla osoby niepełnosprawnej. Urząd jest zobowiązany wszystkich tych informacji udzielić telefonicznie albo pisemnie.

 

W dniu głosowania osoba niepełnosprawna ma prawo do tego, by członkowie komisji wyborczej udzielili jej wszystkich niezbędnych informacji – w tym o komitetach i kandydatach startujących w wyborach. Wyborca niewidomy ma także prawo poprosić o nakładkę w alfabecie Braille’a na karty do głosowania. Osobie niepełnosprawnej może przy głosowaniu pomagać inna osoba, ale ta pomoc nie może polegać na mówieniu, na kogo należy głosować.

 

 

10 września 2018